Journées des Comités d’élèves 2020

Journées des Comités d’élèves 2020

Zenter e puer Joer organiséiert d’CNEL schonn hier traditionell Journées des Comités d’élèves, déi dëst Joer Ufank 2020 statt fonnt hunn. Des Journéeë sinn do fir de Membere vun de verschidde Schülercomitéen d’Méiglechkeet ze ginn sech auszetauschen an eppes vuneneen...
Back to School

Back to School

D’CNEL wënscht all de Schüler a Schülerinnen eng flott Rentrée an een erfollegräicht Schouljoer...