Author Archives: CNEL

Bichermaart goes Jugendmaart 14. September 2024

SAVE THE DATE!

Bichermaart goes Jugendmaart 2024: Samschdes, de 14. September op der Place d’Armes an der Stad 🤩🥳

👉 Du bass Schüler (oder Student) ?

👉 Du hues Saachen doheem trëllen déi’s du net méi richteg brauchs mee déi och ze Schued si fort ze geheien?

👉 Du wëlls dir e klengt Täschegeld verdéngen?

👉 Du kenns gäre mat anere Schüler a Kontakt?

👌 Da gëff denge Saachen en zweet Liewen a komm op de Bichermaart goes Jugendmaart!

D’CNEL, déi national Schülerkonferenz, organiséiert mat der Ënnerstëtzung vum Service Jeunesse vun der Ville de Luxembourg de Bichermaart goes Jugendmaart.

Do hutt dir als Schüler Méiglechkeet e Verkafsstand ze halen oder eng gutt Affär ze fannen! 😉

Puer interessant Organisatioune fir d’Schüler sinn deen Dag och dobäi  !  (More infos coming soon 😉)

Ausserdeem kanns du dech op der Platz iwwert d’CNEL an d’Schülercomitéen informéieren.

D’CNEL freet sech iech deen Dag an der Stad ze gesinn! 😁

Umellen fir ze verkafen:

Eng Umeldung ass net obligatoresch, awer wënschenswäert.

Esou si mir sécher dir en Dësch ënnert engem Zelt ze ginn.

Hei kanns du dech umellen: bit.ly/BGJ24

Bei Froen zéck net eis ze kontaktéieren: info@cnel.lu oder 406090333

OPGEPASST: Nëmme Schüler/Studenten dierfen e Stand halen, si kenne vun engem Erwuesse begleet gi mee en Erwuessenen eleng dierf kee Stand hunn!

 

 

Bichermaart goes Jugendmaart 2024: Samedi, le 14 septembre à la Place d’Armes en Luxembourg Ville

👉 Tu es élève (ou étudiant) ?

👉 Tu as des objets chez toi dont tu n’as plus vraiment besoin, mais que tu trouves trop dommage de jeter ?

👉 Tu veux te faire un peu d’argent de poche ?

👉 Tu aimerais entrer en contact avec d’autres élèves du pays ?

👌  Alors donne une seconde vie à tes affaires et viens au Bichermaart goes Jugendmaart !

La CNEL (Conférence nationale des élèves) organise le Bichermaart goes Jugendmaart avec le soutien du Service de la jeunesse de la Ville de Luxembourg.

Vous, les élèves, avez la possibilité de tenir un stand de vente ou de faire de bonnes affaires.

Quelques organisations intéressantes pour les élèves seront également présentes ce jour-là ! (More infos coming soon 😉)

En outre, vous pouvez vous informer sur la CNEL et les comités d’élèves.

La CNEL serait ravie de vous voir cette journée en centre-ville ! 😁

Inscrivez-vous pour vendre vos affaires :

L’inscription n’est pas obligatoire, mais elle est recommandée.

Ainsi, nous sommes certains de vous mettre une table et une tente à votre disposition.

Vous pouvez vous inscrire ici : bit.ly/BGJ24

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : info@cnel.lu ou 406090333

ATTENTION: Reservé aux élèves/étudiants
(les jeunes peuvent être accompagnés par un adulte, mais un adulte seul ne peut pas tenir un stand!)

 

 

 

 

 

Inscription Stand de vente Bichermaart goes Jugendmaart