Begleeder: Roll a Missioun

D’CNEListen hunn sech op hirem CNEL-Weekend 2019 Gedanken gemaach, wéi d’Roll an d’Missioun vum Begleeder ausgesinn soll.

 

📍 Hei fannt dir d’Resultat: Begleeder- Eng Job Descriptioun