De Schülercomité – eng Plaatz fir dech!?

De Schülercomité – eng Plaatz fir dech!?

Du bass motivéiert deng Schoul matzegestalten? Du setz dech gär fir deng Matschüler an? Du sammels gär nei Erfahrungen a wëlls deng Meenung soen? Du iwwerhëls gär méi Verantwortung? Da bass DU genee dee Richtegen fir an de Schülercomité! Informéier dech op dëst Joer...
CNEL- Connecting Pupil Committees!

CNEL- Connecting Pupil Committees!

Get in touch with us? CNEL – Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg 87, route de Thionville L-2611 Luxembourg     @cnellux Bureau exécutif: Kimon Leners (Président): kimon@cnel.lu Kelly Simon (1st Vice-President): kelly@cnel.lu Marie Wivenes (2nd...