Avis zur Schoulreform

Noo laangem waarden ass et lo endlech sou wait, an d’Resultat vun eiser haarder Aarbescht, dei mat ärer Hellef duerch d’Partizipatioun um Sondage op Myschool vereinfacht gouff, präsenteieren mer iech och lo hei eisen Avis wei och deen vum ganzen Aktiounscomité Reform...