+352406090333 info@cnel.lu

Vill Energie hunn d’CNEL Vertrieder d’lescht Schouljoer an hiren Avis zur Schoulreform gestach. Dovunner war een vun de wichtegsten Themen daat hinnen um Häerz loung an daat si och selwer direkt betraff huet: d’Stäerkung vun der Schülervertriedung op all de Niveau’en (an der Klass, an der Schoul an National).

Dofir hunn sech Gëschter CNEL Vertrieder mam Minister Meisch, wéi och mat enger rei Mataarbechter aus dem Ministère getraff fir iwwert dës Thematik ze diskutéieren.

Vum Ministère senger Säit goufen puer Projet’en an Initiativen virgestallt déi a vereenzelten Lycéeën stattfannen. D’CNEL Vertrieder hunn op hirer Säit op d’Besoin’en an op déi noutwendeg Ënnerstëtzungen fir d’Klassendelegéierten, d’Schülercomitéë an d’CNEL, higewisen, déi missten geschafen ginn.

Et wäert een laange Prozess ginn, fir de Schüler méi Matsproochméiglechkeeten ze garantéieren, mä de Wëllen ass do, esouwuel vun der CNEL Säit wéi och vu der Säit vum Ministère !

Affaire à suivre also …