D’CNEL, als national Plattform vun all de Schülercomitéë am Land, huet eng Rei Verantwortungen an Aufgaben, esou wéi et am Gesetz vun 2015 opgelëscht ass.

Als CNEL versichen mir awer och d’Schülercomitéë an hiren Aufgaben ze ënnerstëtzen andeems mir eng Réi Formatiounen, Echangen a Aktivitéiten, op Lokalem, Regionalem a Nationalem Niveau, organiséieren mat der Ënnerstëtzung vun verschidden Partneren.

„Teambuilding“ fir de Schülercomité (Lokal)

De Schülercomité dat sinn bis zu 13 Leit déi an hiren Lycéeën gewielt ginn an déi wärend 2 Joer zesummen schaffen! Well et net ëmmer einfach ass aus eenzelen Leit eng Equippe ze maachen, huet d’CNEL den Service National de la Jeunesse (SNJ) ëm Ënnerstëtzung gefrot fir eis dobäi ze hëllefen!

  • D’ Resultat ass eng « Teambuildingsformatioun » am Marienthal, déi fir d’Schülercomitéë gratis ass!

Fir een Rendez-vous tëschent Oktober a Mäerz am Marienthal, kennen d’Comitéë sech op folgendem Link umellen:

http://marienthal.snj.lu/activites/enseignement-secondaire/parc-teambuilding-fir-sch%C3%BClercomit%C3%A9en

 

 

 

Dag vun de Schülercomitéë (Regional)

D’CNEL organiséiert all Joer 4 sougenannten „journées des comités d’élèves“ op regionalem Niveau, 1x am Norden; 1x am Süden an 2x am Zentrum. Op dësen Schülercomitéës – Deeg kréien d’Schülercomitéë aus enger Géigend d’Méiglechkeet sech zu verschidden Thematiken ënnereneen auszetauschen an si kréien, do donieft, Informatiounen iwwert hier Rechter a Flichten als Schülervertrieder.

Dës Journéeën fannen ëmmer mat der Ënnerstëtzung vun Restopolis statt, vun de jeeweilegen Lycéeën wou d’Journéeën stattfannen a vum SNJ deen eis de Forum Geesseknäppchen zur Verfügung stellt.

http://www.cnel.lu/?cat=44

 

 

 

 

 

Weekend CNEL (National)

De Reflexiounsweekend vun der CNEL ass een nationalen Treffen, den als Ziel huet, de Vertrieder aus den 41 Lycéeën d’Méiglechkeet ze ginn, sech iwwert wichteg Theme Gedanken ze maachen an Avis’en, Strategie’en a Prioritéiten auszeschaffen. Duerch de Konzept vun engem Weekend hunn d’Schülervertrieder déi néideg Zäit fir sech kreativ auszetauschen a sech an engem neutrale Kader, ausserhalb vun der Schoul, kennen ze léieren!

http://www.cnel.lu/?cat=44

 

 

 

 

Austauschtreffen: Schülercomité – Begleeder (National)

De Schülercomité ass een onofhängege Comité den d’Meenung vun de Schüler a sengem Lycée vertriede soll. Trotzdeem muss een zouginn, dat et net ëmmer einfach ass d’Energie an d’Aktivitéite vun engem Schülercomité um lafenden ze halen, zemools wann ee Wiessel am Comité stattfënnt!

Do kennt de Begleeder an d‘Spill, deen de Comité begleet, coacht an ënnerstëtzt!

Fir Erfarungen ze sammelen an sech iwwert dës wichteg Aufgab auszetauschen, huet d’CNEL sech mam „Zentrum fir politesch Bildung (ZpB)“ agesat, fir am Kader vum IFEN ee „Austausch Reseau vun de Begleeder vun de Schülercomitéë“ an d’Liewen ze ruffen. Dës Plattform trefft sech 2 mol am Joer a gëtt de Begleeder d’Méiglechkeet sech kennen ze léieren an zesummen ze diskutéieren, fir esou gemeinsam d’Aarbecht mam Schülercomité méi effikass ze gestalten. Duerch déi offiziell Aféierung vun engem Begleeder fir de Schülercomité am neie Schoulgesetz vum 29 August 2017, huet dës Plattform nach u Wichtegkeet gewonnen.

https://zpb.lu/participer/schulerkommitte/