D’CNEL ass déi offiziell Schülervertriedung vu Lëtzebuerg, mir setzen eis zesummen aus den Déléguéë vun den verschiddene Schoulgebaier. Eis Ziel ass et d’Meenung vun den Schüler virum Ministère wei och virun aneren Institutioune bescht méiglech ze vertrieden.

Klick op de Link fir eisen Interne Reglement ze liesen!

RI CNEL 2 octobre 2014

Annexe – Fiche de procuration