D’CNEL hat sech de 25. Februar mat Vertrieder vun der FAPEL (Fédération des Associations de Parents d’Élèves du Luxembourg) getraff, fir iwwert verschidde Punkten ze diskutéieren, notamment iwwert :

– d’Orientatioun op 7e an op 9e/10e,

– eng eventuell Bewäertung vun de Proffen,

– de Boycott vun de Premièresexamen,

– de Schülertransport, …etc

Dat ware puer vun de Themen, déi während dëser Entrevue op der Dagesuerdnung stoungen!

Dass festgehal ginn dat d’CNEL a FAPEL an Zukunft op verschidde Sujete méi enk zesummenzeschaffe wäerten.

Foto CNEL site

Vu riets no lénks: Müller Marcia (CNEL- Schengen Lyzeum), Yann Kohl (CNEL- Generalsekretär – ECG), Diane Stiegler (FAPEL), Max Bintener (CNEL- President- LCD), François Havé (FAPEL), Jutta Lux Hennecke (FAPEL- Presidentin), Lejla Mujkic (CNEL- LMRL)