CNEL meets Minister Meisch

Den 11. Mee 2016 huet eng Entrevue tëschent der CNEL, der Jugendkonferenz (CGJL) an dem Educatiounsminister Claude Meisch stattfonnt! Als Erennerung, seit Mëtt 2014 huet d’Jugendkonferenz (CGJL) den Optrag vum Ministär kritt, sech ëm d’Begleedung vun der CNEL ze këmmeren. Dofir ass een éischte Bilan iwwert dës Zesummenaarbecht tëschent CNEL a CGJL gemaach ginn, awer och eng Bestandsopnam zum Funktionnement vun de Schülercomitéë landeswäit. Ausserdeem goufe Verbesserungsvirschléi fir d’Aarbecht…

Continue reading

CNEL meets “Chambre des Députés”

De Bureau vun der CNEL huet sech gëschter mam Chamberspresident, Mars di Bartolomeo a mam President vun der Educatiounskommissioun, Lex Delles getraff fir een éischten Austausch! Eng besser a méi systematesch Zesummenaarbecht tëschent dem nationale Parlament an der nationaler Schülerkonferenz ass ugeschwat ginn. Ausserdeem gouf een “etat des lieux” vum Fonctionnement…

Continue reading

Austausch tëschent CNEL a Restopolis

Den 18. Februar huet op Initiativ vum Bureau Exekutiv vun der CNEL eng Entrevue tëschent den Déléguéen aus der ganzer CNEL an enger Delegatioun vu Restopolis, mat un der Spëtzt d’Madame Monique Ludovicy, Chef de Service bei Restopolis, stattfonnt. Als Introduktioun krut d’CNEL ënnert anerem vu Restopolis hiert Fonctionnement an hier Qualitéitsuspréch erklärt. D’Vertrieder…

Continue reading