Journées des comités d’Elèves vun der CNEL

Et ass schonn eng kleng Traditioun dat d’CNEL regelméisseg eng “Journée des comités d’élèves” organiséiert, fir d’Membere vun de verschidde Schülercomitéen d’Méiglechkeet ze ginn sech auszetauschen an eppes vuneneen ze léieren. Mä dëst Schouljoer huet sech d’CNEL eng nei Richtung fir dës Journée ginn, an zwar soll dëst Joer net nëmmen eng “Journée des comités d’élèves” stattfannen, mä direkt…

Continue reading