Pressemitteilung zur diesjährigen Soziologieprüfung im Rahmen der 13ième Abschlussexamen

Anlässlich der Soziologieprüfung des diesjährigen 13ième Abschlussexamen der Sozialwissenschaften kam es zu einem Missstand, der gestern bereits zu einer größeren Polemik unter den Kandidaten geführt hat. Es ist eine Prinzip Sache, dass Examen, mit denen Schüler ihren Abschluss schaffen sollen, niemals fehlerhaft sein dürften. Das Ministerium hat erst nach 15…

Continue reading

Avis zur Schoulreform – d’Käraarbecht vun der CNEL

D’Lëscht Joer schonn hat sech d’CNEL mat der Schoulreform beschäftegt!Deemools hunn d’Schülervertrieder sech Gedanke gemaach nach virun dat et een offizielle Gesetzestext presentéiert gouf! Sait dësem Schouljoer ass den Text bekannt an d’CNEL huet während de leschte Méint intensiv un dësen Avis geschafft bis dat dësen op der Plénièressëtzung vum 11. Mee unanime vun de…

Continue reading